Θέμα: Αυτοδίκαιη παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης -12-2015 (ΦΕΚ 184 Α΄)
Ημ/νια: 12/05/2016 09:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΡΧ9ΩΚ8-ΤΩΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη