Θέμα: Μετάταξη Υπαλλήλου σε Ανώτερο Κλάδο
Ημ/νια: 28/04/2016 11:35:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 763ΦΩΚ8-Μ51

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη