Θέμα: Λύση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Καμπάκ Σιμπέλ, λόγω Οικιοθελούς Αποχώρησης
Ημ/νια: 26/04/2016 10:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Τ7ΣΩΚ8-36Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη