Θέμα: Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο
Ημ/νια: 11/04/2016 10:50:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΣ9ΩΚ8-ΞΛ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη