Θέμα: Ορισμός αναπληρωτών προϊστάμενων Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 04/04/2016 14:12:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6190ΩΚ8-ΦΓΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη