Θέμα: Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης σε ΝΠΔΔ του ίδιου Δήμου
Ημ/νια: 23/03/2016 17:09:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΧΑΩΚ8-ΣΜΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη