Θέμα: Ορισμός ομάδας εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)
Ημ/νια: 16/03/2016 09:43:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑ13ΩΚ8-ΧΜ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη