Θέμα: Ανάθεση Προσθετών Καθηκόντων
Ημ/νια: 06/03/2016 22:18:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΒ0ΩΚ8-4Δ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη