Θέμα: Τοποθέτηση προϊσταμένου Διεύθυνσης Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 04/03/2016 17:23:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗΥΕΩΚ8-ΩΓΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη