Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος
Ημ/νια: 04/03/2016 17:30:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΕΝΩΚ8-3ΨΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη