Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 31 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2015 11:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ψ4ΝΩΚ8-ΛΝΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων