Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημ/νια: 28/03/2014 09:37:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΚ8-ΥΓΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη