Θέμα: ΠΕΡΙ ΧΑΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α5/3010/85 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ημ/νια: 15/03/2018 11:33:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΞΙΩΚ8-Γ0Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων