Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. (ΤΣΑΡΙΚΤΣΗ ΓΚΙΟΝΑΝ)
Ημ/νια: 02/02/2017 18:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 9ΓΛΛΩΚ8-ΠΣΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων