Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.ΕΝΔ. (ΜΟΜΚΟ ΑΧΜΕΤ ΖΑΛΕΪΧΑΝ)
Ημ/νια: 02/02/2017 18:32:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΝΠΩΚ8-ΒΜΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΚιμμερίωνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη