Θέμα: AΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Κ.Υ.Ε (ΚΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ)
Ημ/νια: 07/11/2016 10:16:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΟ9ΩΚ8-Κ41

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΚιμμερίωνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη