Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ
Ημ/νια: 12/07/2016 19:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΑ3ΩΚ8-ΨΨ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Κιμμερίων