Θέμα: ΄Εκφραση γνώμης για την εκποίηση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή του αγροκτήματος Λαμπρινού.
Ημ/νια: 19/10/2016 11:08:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Η8ΝΩΚ8-7ΦΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου




Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη