Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ημ/νια: 31/08/2016 11:18:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 62Ζ0ΩΚ8-ΗΗΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη