Θέμα: Λήψη απόφασης της Κοινότητας Ξάνθης, σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
Ημ/νια: 30/03/2020 11:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω08ΦΩΚ8-ΒΝΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης