Θέμα: Λήψη απόφασης της Κοινότητας Ξάνθης, σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
Ημ/νια: 30/03/2020 11:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ15ΘΩΚ8-ΙΑΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης