Θέμα: Λήψη απόφασης της Κοινότητας Ξάνθης, σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
Ημ/νια: 17/12/2019 09:46:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60ΜΛΩΚ8-2Λ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης