Θέμα: Προέλεγχος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (που προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010).
Ημ/νια: 21/08/2019 10:39:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Δ8ΔΩΚ8-ΥΞΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης