Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινήςεγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Παρκ)
Ημ/νια: 22/02/2016 10:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠΙΩΚ8-ΗΨΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη