Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια) »
Ημ/νια: 22/02/2016 10:05:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΞΡΩΚ8-ΓΘΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη