Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΦΙΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)»
Ημ/νια: 22/01/2016 11:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΥΔΩΚ8-058

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη