Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΓΙΑΣΑΡ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ του ΖΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)»
Ημ/νια: 22/01/2016 11:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω69ΣΩΚ8-ΝΓΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη