Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΦΙΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»
Ημ/νια: 21/12/2015 09:16:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Χ8ΡΩΚ8-ΡΦΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη