Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΤΟΥΜΠΑΡ ΣΕΛΜΑ του ΜΕΜΕΤ «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού- Λιανικού Εμπορίου)
Ημ/νια: 21/12/2015 08:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ27ΩΚ8-27Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη