Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΣΑΓΚΙΡΙΔΗ ΟΡΕΣΤΗ του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο – Καφετέρια)»
Ημ/νια: 21/12/2015 08:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΧΘΜΩΚ8-Ψ7Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη