Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΒΑΒΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)
Ημ/νια: 21/12/2015 08:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ6ΟΩΚ8-7ΔΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη