Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΖΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Αναψυκτήριο) &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)»
Ημ/νια: 01/12/2015 11:45:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60ΦΕΩΚ8-8Μ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη