Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος « Ι. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)»
Ημ/νια: 01/12/2015 12:05:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΧΩΚ8-ΗΨΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη