Θέμα: Ανάκληση αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 01/12/2015 12:27:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 79ΧΝΩΚ8-ΧΓΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη