Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με παρασκευαστήριο)
Ημ/νια: 01/12/2015 10:48:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΧΩΩΚ8-ΤΒΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη