Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Ζαρκουλούδη Αλέξιου του Νικολάου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟ (Πατσατζίδικο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφενείο)»
Ημ/νια: 01/12/2015 10:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΒΖΧΩΚ8-ΝΡΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη