Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ROSU AURELIA του ALEXANDRU « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)»
Ημ/νια: 01/12/2015 10:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Η5ΛΩΚ8-ΟΚΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη