Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος HEALTHY LIVING P.C. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)»
Ημ/νια: 09/11/2015 11:03:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΥΦΩΚ8-ΚΙΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη