Θέμα: Ανάκληση αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 09/11/2015 11:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΒΟΩΚ8-9ΞΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη