Θέμα: Ανάκληση αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 09/11/2015 11:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΒΟΩΚ8-9ΞΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη