Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ Π.- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Γ. 0.Ε.» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ–ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»
Ημ/νια: 09/11/2015 10:45:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΜΕΩΚ8-8ΘΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη