Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ « Καφετέρια - Μπαρ»
Ημ/νια: 09/11/2015 09:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗ8ΒΩΚ8-Ω7Κ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη