Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΜΠΕΚΗΡ ΟΖΝΟΥΡ του ΡΙΤΒΑΝ «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ»
Ημ/νια: 09/11/2015 08:31:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΣΓΩΚ8-Ψ6Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη