Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΟΥΚΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΥΡΙΑΖΗ «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ»
Ημ/νια: 09/11/2015 08:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΘΡΧΩΚ8-3Σ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη