Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ)»
Ημ/νια: 09/11/2015 08:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Χ24ΩΚ8-0Ψ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη