Θέμα: Προέλεγχος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (που προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010).
Ημ/νια: 17/04/2019 10:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΧΖΩΚ8-Ε5Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης