Θέμα: Προέλεγχος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (που προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010).
Ημ/νια: 26/02/2019 09:30:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩ3ΡΩΚ8-45Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης