Θέμα: Προέλεγχος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (που προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010)
Ημ/νια: 26/06/2018 12:18:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ9ΤΩΚ8-ΓΔ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης