Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο).
Ημ/νια: 24/05/2017 11:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω87ΓΩΚ8-ΙΜΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη