Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ «Γραφείο τελετών»
Ημ/νια: 03/05/2017 10:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΦΔΩΚ8-ΩΑΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη